Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Съдебно-изпълнителна служба

Съдебно-изпълнителната служба има за задача превеждането на решенията на РС в изпълнение.

стая

I Етаж

телефони
код 0431

10

Съдии изпълнители

6 72 50 / 6 72 51

9

Деловодство съдебно изпълнителна служба

6 72 53

12

Секретар съдебно изпълнителна служба

6 72 54

 

Работно време: 9.00 - 17.00

 

 

 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org