Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Съдии

Длъжност

Телефони
код 0431

Радослава Маждракова

Адм.ръководител
Председател РС

6 72 22

Йовка Пудова

Зам.председател

6 72 30

Валентина Тодорова

Районен съдия

6 72 23

Невена Иванова
Районен съдия
6 72 24

Кети Косева

Районен съдия

6 72 25

Стела Георгиева

Районен съдия

6 72 26

Тодор Тодоров

Районен съдия

6 72 27

Михаил Михайлов

Районен съдия

6 72 28

Деян Илиев

Районен съдия

6 72 29

Нейко Нейков

Районен съдия

6 72 31

Боряна Дянкова

Съд.вписвания

6 72 48

Гергана Домузова

Съд.вписвания

6 72 49

Стефка Хиновска

Държ.съд.изпълнител

6 72 50

Мария Стоянова

Държ.съд.изпълнител

6 72 51

 

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org